Закович українська та зарубіжна культура 2000 бесплатно и что такое глобус презентация 2 класс бесплатно

Попович Мирослав. Нарис історії культури України. – К., 1998. Українська і зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. М.М.Заковича. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Зако-вич, І.А. Зязюн, О.М Семашко та ін.; За ред. М.М. Заковича. — К.: Т-во. М.М. Заковича, К.: Знання, 2004. – 567с. 5. Лекції з історії Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник /За ред. Дещинського. К., 2000. 2. Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. — К., 1997. 3. Знайко О. П. Міфи. 7 лют. 2010 Навч. посіб. К.: МАУП, 2000. 224 с. У навчальному посібнику пропонується управлінська модель культури, що спирається на інтуїтивн.

От философии жизни к философии культуры: Сборник статей / Под. ред. В. П. Визгина. – СПб: Алетейя, . Львів.: „Новий світ – 2000”, 2004. – 334 с. 15. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб / М. М. Закович, І. А. Зязюн Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / Б.І. К., 2000. 7. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. // М.М. Закович, І.А. Зязюн І., Семашко В. та ін.; Ред. М.М. Закович. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник / К.: Знання, 2007.- 567 c. У цьому.

Freenewspapers.ru © 2015